Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2023

 Quy trình để yêu cầu tích hợp CRM với dịch vụ đầu số 1900 có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ và quy trình cụ thể của họ. Tuy nhiên, dưới đây là một quy trình chung mà bạn có thể tham khảo

Quy trình yêu cầu tích hợp CRM với dịch vụ đầu số 1900

 1. Xác định yêu cầu: Đầu tiên, xác định rõ yêu cầu của bạn về tích hợp CRM với dịch vụ đầu số 1900. Xác định các tính năng, chức năng và dữ liệu mà bạn muốn tích hợp giữa hai hệ thống.
 2. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ: Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ đầu số 1900 (CMC Telecom hoặc FPT Telecom) và thông báo về yêu cầu tích hợp CRM của bạn. Họ sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về quy trình và yêu cầu kỹ thuật cần thiết.
 3. Thảo luận yêu cầu: Tham gia các cuộc họp hoặc gặp gỡ với đội ngũ kỹ thuật của nhà cung cấp dịch vụ để thảo luận chi tiết về yêu cầu tích hợp. Trong quá trình này, bạn cần cung cấp thông tin về CRM hiện có của bạn, giao diện tích hợp, các trường dữ liệu cần tích hợp và các yêu cầu khác.
 4. Đánh giá khả năng tích hợp: Nhà cung cấp dịch vụ sẽ đánh giá khả năng tích hợp CRM của bạn với dịch vụ đầu số 1900. Họ sẽ xem xét khả năng kỹ thuật, tương thích và tài nguyên cần thiết để thực hiện việc tích hợp.
 5. Xác định phạm vi và lịch trình: Dựa trên yêu cầu của bạn và khả năng tích hợp, nhà cung cấp dịch vụ sẽ xác định phạm vi và lịch trình cho quá trình tích hợp. Điều này bao gồm thời gian ước tính, các bước thực hiện và các tài nguyên cần thiết.
 6. Thực hiện tích hợp: Sau khi đã đồng ý về phạm vi và lịch trình, quá trình tích hợp sẽ được thực hiện. Đội ngũ kỹ thuật của nhà cung cấp dịch vụ sẽ làm việc với bạn để tích hợp CRM và dịch vụ đầu số 1900 theo yêu cầu đã được thảo luận.
 7. Kiểm tra và triển khai: Sau khi tích hợp hoàn thành, quá trình kiểm tra và triển khai sẽ được thực hiện để đảm bảo tích hợp hoạt động một cách chính xác và đáng tin cậy.

Lưu ý rằng quy trình cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Để có thông tin chi tiết và tư vấn về quy trình tích hợp CRM với dịch vụ đầu số 1900 của CMC Telecom hoặc FPT Telecom, tốt nhất là liên hệ trực tiếp với họ để thảo luận về yêu cầu của bạn và nhận được hướng dẫn cụ thểQuy trình để yêu cầu tích hợp CRM với dịch vụ đầu số 1900 có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ và quy trình của họ. Dưới đây là một quy trình chung mà bạn có thể tham khảo:

>>> So sánh dịch vụ đầu số 1900 giữa CMC Telecom và FPT Telecom

 1. Xác định yêu cầu: Đầu tiên, xác định rõ yêu cầu của bạn về tích hợp CRM với dịch vụ đầu số 1900. Xác định các tính năng, chức năng và dữ liệu mà bạn muốn tích hợp giữa hai hệ thống.
 2. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ: Liên hệ với CMC Telecom hoặc FPT Telecom để thông báo về yêu cầu tích hợp CRM của bạn. Cung cấp thông tin chi tiết về CRM bạn đang sử dụng và mô tả yêu cầu tích hợp của bạn.
 3. Thảo luận yêu cầu: Tham gia cuộc họp hoặc gặp gỡ với đội ngũ kỹ thuật của nhà cung cấp dịch vụ để thảo luận chi tiết về yêu cầu tích hợp. Trong quá trình này, bạn cần cung cấp thông tin về CRM hiện có của bạn, giao diện tích hợp, các trường dữ liệu cần tích hợp và các yêu cầu khác.
 4. Đánh giá khả năng tích hợp: Nhà cung cấp dịch vụ sẽ đánh giá khả năng tích hợp CRM của bạn với dịch vụ đầu số 1900. Họ sẽ xem xét khả năng kỹ thuật, tương thích và tài nguyên cần thiết để thực hiện việc tích hợp.
 5. Xác định phạm vi và lịch trình: Dựa trên yêu cầu của bạn và khả năng tích hợp, nhà cung cấp dịch vụ sẽ xác định phạm vi và lịch trình cho quá trình tích hợp. Điều này bao gồm thời gian ước tính, các bước thực hiện và các tài nguyên cần thiết.
 6. Thực hiện tích hợp: Sau khi đã đồng ý về phạm vi và lịch trình, quá trình tích hợp sẽ được thực hiện. Đội ngũ kỹ thuật của nhà cung cấp dịch vụ sẽ làm việc với bạn để tích hợp CRM và dịch vụ đầu số 1900 theo yêu cầu đã được thảo luận.
 7. Kiểm tra và triển khai: Sau khi tích hợp hoàn thành, quá trình kiểm tra và triển khai sẽ được thực hiện để đảm bảo tích hợp hoạt động một cách chính xác và đáng tin cậy.

Lưu ý rằng các nhà cung cấp dịch vụ có thể có các quy trình và yêu cầu cụ thể riêng. Để biết thông tin chi tiết về quy trình tích hợp CRM với dịch vụ đầu số 1900 của CMC Telecom và FPT Telecom, tốt nhất là liên hệ trực tiếp với họ để thảo luận về yêu cầu của bạn và nhận được hướng dẫn cụ thể.

Quy trình tích hợp CRM với dịch vụ đầu số 1900 có thể mất bao lâu để hoàn thành?

Thời gian để hoàn thành quy trình tích hợp CRM với dịch vụ đầu số 1900 có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 1. Phạm vi tích hợp: Độ phức tạp của tích hợp CRM với dịch vụ đầu số 1900 có thể ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành. Nếu tích hợp chỉ đơn giản là chuyển dữ liệu cơ bản, thì thời gian sẽ ngắn hơn so với tích hợp tương tác phức tạp hơn, ví dụ như tích hợp chức năng tự động gọi điện hoặc tích hợp dữ liệu trực tiếp từ CRM vào hệ thống đầu số 1900.
 2. Yêu cầu kỹ thuật: Nếu yêu cầu tích hợp đòi hỏi các yêu cầu kỹ thuật phức tạp hoặc tương thích với các hệ thống phức tạp khác, thì thời gian tích hợp có thể kéo dài hơn. Điều này có thể bao gồm việc thực hiện các yêu cầu tùy chỉnh, kiểm tra tương thích và thử nghiệm.
 3. Sự phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ: Thời gian tích hợp cũng phụ thuộc vào sự phối hợp và tương tác giữa bạn và nhà cung cấp dịch vụ đầu số 1900. Quá trình thảo luận yêu cầu, đánh giá khả năng tích hợp, và việc đạt được thỏa thuận về phạm vi và lịch trình có thể ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành.
 4. Tài nguyên có sẵn: Thời gian tích hợp cũng phụ thuộc vào tài nguyên có sẵn để thực hiện quy trình tích hợp. Nếu như đội ngũ kỹ thuật của nhà cung cấp dịch vụ hoặc của bạn đang bận rộn với các dự án khác, thì thời gian tích hợp có thể bị kéo dài.

Vì các yếu tố trên có thể khác nhau, không có thời gian cụ thể để hoàn thành quy trình tích hợp CRM với dịch vụ thuê đầu số 1900. Tuy nhiên, thường thì quy trình này có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, tùy thuộc vào tính phức tạp và phạm vi của tích hợp.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thời gian tích hợp và cập nhật về quy trình cụ thể, tốt nhất là liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ đầu số 1900 mà bạn muốn tích hợp để nhận được thông tin chính xác và cụ thể hơn.

 Khi chuyển nhượng đầu số 1900 của Viettel, bạn cần tuân thủ các quy định và quy tắc sau đây (lưu ý rằng thông tin này có thể thay đổi và tùy thuộc vào chính sách hiện tại của Viettel)

 1. Tuân thủ quy định pháp luật: Bạn cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến chuyển nhượng đầu số 1900 của Viettel. Điều này bao gồm tuân thủ các quy định về viễn thông, viễn thông di động và chuyển nhượng đầu số theo quy định của cơ quan quản lý liên quan.
 2. Cung cấp thông tin chính xác: Bạn cần cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về tổ chức, doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận liên quan đến việc chuyển nhượng đầu số. Điều này có thể bao gồm thông tin về tên công ty, địa chỉ, giấy phép hoạt động, và các tài liệu liên quan khác.
 3. Đảm bảo tính liên tục của dịch vụ: Bạn cần đảm bảo tính liên tục của dịch vụ khi chuyển nhượng đầu số 1900. Điều này có nghĩa là không được gây gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến người dùng cuối và các dịch vụ liên quan khác.
 4. Thanh toán các khoản phí: Việc chuyển nhượng đầu số 1900 của Viettel có thể liên quan đến việc thanh toán các khoản phí chuyển nhượng. Bạn cần đảm bảo thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí liên quan theo yêu cầu của Viettel.
 5. Tuân thủ các quy định về sử dụng và quản lý đầu số: Bạn cần tuân thủ các quy định và quy tắc của Viettel liên quan đến việc sử dụng và quản lý đầu số 1900. Điều này bao gồm việc tuân thủ các quy định về quảng cáo, bảo mật thông tin, và bất kỳ quy định nào khác liên quan đến việc sử dụng và quản lý đầu số.

Lưu ý rằng đây chỉ là một số quy định và quy tắc phổ biến liên quan đến chuyển nhượng đầu số 1900 của Viettel. Để biết thông tin chi tiết và cập nhật nhất, tôi khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với Viettel thông qua tổng đài hoặc truy cập trang web chính thức của họ để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết về quy định và quy tắc khi chuyển nhượng đầu số.

>>> Điều kiện chuyển nhượng đầu số 1900 của Viettel

Quy định về quảng cáo và bảo mật thông tin khi sử dụng đầu số 1900 của Viettel

Thông qua đầu số 1900 của Viettel, có một số quy định về quảng cáo và bảo mật thông tin mà bạn cần tuân thủ. Dưới đây là một số thông tin tổng quan về hai khía cạnh này:

 1. Quy định về quảng cáo: Khi sử dụng đầu số 1900 của Viettel trong các hoạt động quảng cáo, bạn cần tuân thủ các quy định và quy tắc liên quan, bao gồm:
  • Nội dung quảng cáo: Quảng cáo không được chứa nội dung gây hiểu lầm, lừa đảo, đe dọa, xúc phạm hoặc vi phạm pháp luật. Bạn cần đảm bảo rằng nội dung quảng cáo tuân thủ các quy định về quảng cáo của Viettel và các quy định pháp luật liên quan.
  • Phương thức quảng cáo: Bạn cần tuân thủ các quy định về phương thức quảng cáo được chỉ định bởi Viettel. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các kênh quảng cáo chính thức của Viettel hoặc tuân thủ các hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng đầu số 1900 trong quảng cáo.
 2. Quy định về bảo mật thông tin: Việc bảo mật thông tin là rất quan trọng khi sử dụng đầu số 1900 của Viettel. Bạn cần tuân thủ các quy định và quy tắc liên quan, bao gồm:
  • Bảo vệ thông tin khách hàng: Bạn cần đảm bảo rằng thông tin khách hàng được bảo vệ và không được tiết lộ trái phép. Việc thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin khách hàng phải tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư.
  • Bảo mật hệ thống: Bạn cần áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để đảm bảo an toàn cho hệ thống liên quan đến đầu số 1900. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các phương pháp mã hóa, cập nhật và duy trì hệ thống bảo mật, giám sát hoạt động, và ngăn chặn các mối đe dọa bảo mật.

Lưu ý rằng các quy định và quy tắc chi tiết về quảng cáo và bảo mật thông tin khi sử dụng đầu số 1900 của Viettel có thể thay đổi theo từng thời điểm và khu vực. Để biết thông tin chi tiết và cập nhật nhất, tôi khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với Viettel thông qua tổng đài hoặc truy cập trang web chính thức của họ để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết về quy định và quy tắc này.

 Tìm hiểu thêm về quy định và quy tắc cụ thể về quảng cáo của Viettel ở đâu?

Để tìm hiểu thông tin cụ thể về quy định và quy tắc về quảng cáo của Viettel, bạn có thể tham khảo các nguồn thông tin chính thức sau đây:

 1. Trang web chính thức của Viettel: Truy cập vào trang web chính thức của Viettel (https://www.vietteltelecom.vn/) và tìm kiếm các thông tin liên quan đến quảng cáo. Trang web này thường cung cấp thông tin về các dịch vụ, quy định và quy tắc của Viettel, bao gồm cả quy định về quảng cáo.
 2. Liên hệ trực tiếp với Viettel: Bạn có thể liên hệ với Viettel thông qua tổng đài hoặc địa chỉ liên hệ được cung cấp trên trang web chính thức của họ. Hỏi về quy định và quy tắc cụ thể về quảng cáo khi sử dụng đầu số 1900 của Viettel và yêu cầu hướng dẫn chi tiết.
 3. Tra cứu các tài liệu hướng dẫn: Viettel có thể cung cấp các tài liệu hướng dẫn, chính sách và quy trình liên quan đến việc sử dụng đầu số 1900 và quảng cáo. Hãy yêu cầu hoặc tìm kiếm các tài liệu này để nắm bắt thông tin chi tiết.

Lưu ý rằng thông tin cụ thể về quy định và quy tắc về quảng cáo của Viettel có thể thay đổi theo thời gian và khu vực. Vì vậy, tìm hiểu thông tin trực tiếp từ các nguồn chính thức của Viettel là cách tốt nhất để đảm bảo bạn nhận được thông tin chính xác và cập nhật nhất.

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2023

  

Tiêu chí cốt lõi cần có của một nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi thương hiệu – Voice Brandname:

 1. Có kinh nghiệm và chuyên môn về công nghệ âm thanh, ghi âm, xử lý tín hiệu và chuyển đổi giọng nói thành văn bản khi gọi ra hiển thị thương hiệu
 2. Có đội ngũ kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm trong việc thiết kế, phát triển và triển khai các giải pháp cuộc gọi thương hiệu.
 3. Có hệ thống máy chủ và công nghệ đảm bảo tính ổn định, độ tin cậy và khả năng mở rộng của dịch vụ.
 4. Có chính sách bảo mật và bảo vệ thông tin khách hàng đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.
 5. Có đội ngũ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp và tận tâm để giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 6. Có giá cả cạnh tranh và hợp lý so với các dịch vụ tương tự trên thị trường.
 7. Có khả năng tùy chỉnh và tối ưu hóa dịch vụ để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu cụ thể của khách hàng.
 8. Có uy tín và danh tiếng tốt trên thị trường, được khách hàng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ và hỗ trợ sau bán hàng.

Những nhà cung cấp dịch vụ Voice Brandname hàng đầu Việt Nam

Hiện nay, có một số công ty hàng đầu tại Việt Nam đang cung cấp dịch vụ gọi ra hiển thị tên thương hiệu – dịch vụ Voice Brandname cho khách hàng. Họ được coi là các ông lớn của ngành công nghệ thông tin và truyền thông, có thể kể đến như:

 1. CMC TS: Là công ty chuyên cung cấp các giải pháp CNTT, đặc biệt là trong lĩnh vực AI và giọng nói. CMC TS đã cung cấp dịch vụ Voice Brandname CMC cho nhiều khách hàng lớn tại Việt Nam như ngân hàng Vietcombank, FPT Telecom, Viettel, Lotte Mart, Honda Vietnam, Vinamilk, v.v.
 2. Viettel Telecom: Là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu tại Việt Nam, Viettel Telecom cũng cung cấp dịch vụ voice brandname viettel cho khách hàng của mình. Ví dụ, Viettel đã triển khai dịch vụ giọng nói tổng hợp cho ứng dụng trợ lý ảo ViettelPay.
 3. VNPT Media: Là công ty con của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, chuyên cung cấp các giải pháp trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo. VNPT Media đã triển khai dịch vụ VNPT Voice Brandname cho nhiều khách hàng tại Việt Nam, trong đó có những thương hiệu lớn như Lazada, Sun Group, Techcombank, v.v.
 4. Voice brandname mobifone: Là một trong những công ty hàng đầu về chatbot và dịch vụ tự động hóa. Dịch vụ Voice brandname mobifone – Tính năng thoại hiển thị tên thương hiệu viettel đã được triển khai cho nhiều khách hàng tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm và du lịch.

Ngoài ra, còn một số công ty khác cũng đang cung cấp dịch vụ gọi ra hiển thị thương hiệu – Voice Brandname cho khách hàng tại Việt Nam, đó là minh chứng cho sự phát triển và tiềm năng của lĩnh vực này tại Việt Nam.

Giải pháp tiên tiến về quảng bá thương hiệu từ Công Ty Viễn Thông Số Việt Nam

Công ty viễn thông Số Việt Nam, là một trong số các đơn vị hiếm hoi cung cấp dịch vụ hiển thị tên công ty khi gọi – Voice Brandname uy tín trên thị trường Việt Nam, có thể đáp ứng được những tiêu chí khắt khe nhất của một đơn vị cung cấp dịch vụ. Công ty Dịch vụ Viễn thông Số Việt Nam là một trong những nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi thương hiệu – Voice Brandname uy tín hàng đầu trên thị trường Việt Nam.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, Công ty Dịch vụ Viễn thông Số Việt Nam đã xây dựng được một đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm và tay nghề cao, cùng với một hệ thống máy chủ và công nghệ hiện đại đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của dịch vụ.

Công ty Dịch vụ Viễn thông Số Việt Nam đáp ứng được những tiêu chí khắt khe nhất của một đơn vị cung cấp dịch vụ tính năng thoại hiển thị tên thương hiệu, bao gồm:

 1. Kinh nghiệm và chuyên môn: Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, am hiểu về công nghệ và luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng bất kỳ lúc nào. Đặc biệt, công ty cũng cam kết đảm bảo tính bảo mật và chất lượng của dịch vụ, giúp khách hàng yên tâm về việc đưa thương hiệu của mình đến với khách hàng.
 2. Công nghệ hiện đại: Công ty Dịch vụ Viễn thông Số Việt Nam sử dụng công nghệ hiện đại nhất để đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của dịch vụ. Công nghệ của Công ty Dịch vụ Viễn thông Số Việt Nam được cập nhật liên tục để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của khách hàng.
 3. Tính bảo mật và bảo vệ thông tin: Công ty Dịch vụ Viễn thông Số Việt Nam có chính sách bảo mật và bảo vệ thông tin khách hàng đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.
 4. Hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp: Công ty Dịch vụ Viễn thông Số Việt Nam có đội ngũ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp và tận tâm để giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 5. Giá cả cạnh tranh: Công ty Dịch vụ Viễn thông Số Việt Nam có giá cả cạnh tranh và hợp lý so với các dịch vụ tương tự trên thị trường.
 6. Tùy chỉnh và tối ưu hóa dịch vụ: Công ty Dịch vụ Viễn thông Số Việt Nam có khả năng tùy chỉnh và tối ưu hóa dịch vụ để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi thương hiệu – Voice Brandname, Công ty Dịch vụ Viễn thông Số Việt Nam còn cung cấp nhiều dịch vụ khác như: dịch vụ tổng đài điện thoại, dịch vụ tin nhắn SMS và nhiều dịch vụ khác nữa…

Với kinh nghiệm lâu năm, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ, Công ty Dịch vụ Viễn thông Số Việt Nam là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ cuộc gọi thương hiệu – Voice Brandname hàng đầu tại Việt Nam, đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng về việc xây dựng thương hiệu và tăng cường khả năng tiếp cận với khách hàng của họ.

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

  Tổng đài 1900 Viettel hỗ trợ khách hàng của Viettel Telecom, cung cấp các thông tin, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng sử dụng các dịch vụ của Viettel. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về Lợi ích khi sử dụng Tổng đài 1900 Viettel hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi

I. Tổng đài 1900 Viettel là gì?

Tổng đài 1900 Viettel là một hệ thống tổng đài điện thoại tương tác giữa khách hàng và Viettel Telecom. Đây là nơi khách hàng có thể gọi điện để tìm hiểu thông tin về các dịch vụ của Viettel, được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, yêu cầu kỹ thuật hoặc khiếu nại về chất lượng dịch vụ. Tổng đài 1900 Viettel hoạt động 24/7 để đảm bảo khách hàng có thể liên hệ và được hỗ trợ bất cứ lúc nào.

II. Những dịch vụ được cung cấp bởi Tổng đài 1900 Viettel

Tổng đài 1900 Viettel cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm:

 1. Tư vấn, giải đáp thắc mắc về các dịch vụ của Viettel
 2. Giải quyết các vấn đề kỹ thuật cho khách hàng sử dụng dịch vụ của Viettel
 3. Hỗ trợ đăng ký, đổi sim, nạp tiền, thanh toán cước và các thủ tục liên quan đến các dịch vụ của Viettel
 4. Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ của Viettel.

III. Lợi ích khi sử dụng Tổng đài 1900 Viettel

Sử dụng Tổng đài 1900 Viettel mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, bao gồm:

 1. Tiết kiệm thời gian và công sức cho khách hàng khi giải quyết các vấn đề liên quan đến các dịch vụ của Viettel
 2. Hỗ trợ khách hàng tận tình, nhanh chóng và chuyên nghiệp
 3. Giúp khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ của Viettel một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Tổng đài 1900 Viettel là một dịch vụ hữu ích và tiện lợi cho khách hàng sử dụng các dịch vụ của Viettel Telecom. Với những lợi ích mà Tổng đài 1900 Viettel mang lại, không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức mà còn giúp khách hàng cảm thấy an tâm về chất lượng dịch vụ của Viettel. Điều này càng khẳng định rằng Tổng đài 1900 Viettel là một trong những cách hỗ trợ và tương tác tốt nhất giữa Viettel Telecom và khách hàng. Chính vì vậy, việc sử dụng Tổng đài 1900 Viettel là một lựa chọn thông minh và hiệu quả cho khách hàng của Viettel.

Công ty Dịch vụ Viễn Thông Số Việt Nam là một trong những công ty cung cấp dịch vụ tổng đài 1900 hàng đầu tại Việt Nam. Dịch vụ tổng đài 1900 của chúng tôi cung cấp thủ tục đăng ký đầu số 1900 viettel cho doanh nghiệp sử dụng một cách nhanh chóng, nhằm tăng sự tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp, được thiết kế để giải quyết các thắc mắc, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và khiếu nại của khách hàng liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

  Lựa chọn PBX hay VoIP cho giải pháp tổng đài điện thoại doanh nghiệp? Thực tế cho thấy cả hai đều cung cấp những chức năng cần có để trở thành giải pháp điện thoại cho doanh nghiệp. Nhưng có sự khác biệt là gì và doanh nghiệp nào lên sử dụng PBX hay VoIP trong thời kỳ công nghệ đang thay đổi?

Tổng đài PBX là gì?

Tổng đài PBX – Tổng đài điện thoại nội bộ truyền thống cho doanh nghiệp có nhiệm vụ kết nối tất cả các điện thoại bàn văn phòng dựa trên hệ thống đường dây và phần cứng cho phép doanh nghiệp thực hiện những cuộc gọi nội bộ miễn phí cũng như chuyển cuộc gọi tự do.

Tổng đài VoIP là gì?

Tổng đài VoIP (Voice over Internet Protocol) là công nghệ truyền dữ liệu qua Internet, hoạt động bằng cách nén những file thoại trong thời gian thực và chuyển thành gói dữ liệu. Sau đó chuyển đến nhà cung cấp VoIP, nơi họ chuyển đổi và kết nối với đối tượng.

Ưu điểm của tổng đài VoIP so với PBX truyền thống

 • Tính năng định hướng sử dụng phần mềm của VoIP là ưu điểm lớn nhất với các tính năng như tạo cuộc gọi hoặc đổ chuông đồng thời, điện thoại IP có thể được lập trình để đổ chuông trên điện thoại di động khi nhận được cuộc gọi bên ngoài, nhưng chuyển đến thư thoại cho các cuộc gọi khác.
 • Tính năng nhận thư thoại được phiên âm trong email hoặc tin nhắn văn bản để trò chuyện video trong VoIP trong một ứng dụng softphone mà không cần đến hệ thống điện thoại phức tạp.
 • Tích hợp giọng nói với các ứng dụng khác. Khi một nhân viên bán hàng kết nối điện thoại với hệ thống quản lý quan hệ khách hàng có thể truy cập ghi chú của họ từ các cuộc trò chuyện trước đó đã trao đổi với khách hàng.
 • VoIP cho doanh nghiệp này càng phổ biến, chuyển đổi từ hệ thống phần cứng sang phần mềm được cho thuê trên Cloud.
 • PBX dựa trên IP có thể xem người dùng từ bất kỳ đâu dựa trên giao thức IP, do đó người dùng có trải nghiệm ảo hóa và các cuộc gọi thoại phân tán.


Nội dung liên quan:

Khác biệt của PBX vs VoIP

Chi phí thiết lập

Để tạo một mạng lưới PBX cho công ty phức tạp và chi phí cao hơn bởi vì:

 • Chi phí bộ nguồn hệ thống, bộ định tuyến, bộ điện thoại tương thích và tai nghe
 • Chi phí để lắp đặt và cài đặt cao.

Vì thế thường chỉ có các công ty lớn mới có thể lắp đặt PBX.

Để cài đặt VoIP cần chi phí thấp hơn nhiều. Nếu doanh nghiệp đã có sẵn kết nối mạng thì không cần phải thiết lập hệ thống mới mà chỉ cần đầu tư:

 • Bộ định tuyến có thể xử lý các cuộc gọi VoIP chất lượng tốt.
 • Điện thoại tương thích với công nghệ IP
 • Phần mềm cuộc gọi trên máy tính

Chi phí hằng tháng

 • Với tổng đài PBX tùy thuộc vào sự setup mà tính các hóa đơn điện thoại, bảo trì hệ thống và các vấn đề khác như giấy phép phần mềm và điện thoại.

Bên cạnh đó, để vận hành hệ thống tổng đài cứng (PBX), Doanh nghiệp cần phải có bộ phận IT hỗ trợ, quản lý về mặt kỹ thuật.

 • Tổng đài VoIP thường là dịch vụ thuê bao, chi phí hàng tháng phụ thuộc vào công cụ gọi và kế hoạch sử dụng. Tuy nhiên, đối với VoIP toàn bộ chi phí bảo trì, hỗ trợ nâng cấp kỹ thuật, bảo dưỡng… đều được thực hiện từ phía đơn vị nhà cung cấp. Doanh nghiệp chỉ cần chi trả một ít hoặc thậm chí được miễn phí cho các hạng mục trên.


Chất lượng cuộc gọi

Hiện nay chất lượng những cuộc gọi VoIP đã được cải thiện hơn cho đến nay chất lượng các cuộc gọi sử dụng cả hai công nghệ là tương tự nhau và các cuộc gọi thoại HD đã dần trở thành tiêu chuẩn.

Với tổng đài PBX chất lượng cuộc gọi chủ yếu phụ thuộc vào phần cứng (bộ định tuyến, kiểu điện thoại…) Nếu hệ thống được thiết lập phù hợp và các điện thoại chất lượng thì chất lượng cuộc gọi cao.

Với tổng đài PBX VoIP, cuộc gọi có thể sẽ có chất lượng âm thanh kém lý do mạng chậm,  không ổn định. Nếu bộ định tuyến không được cấu hình chính xác sẽ khiến cuộc gọi bị “delay” và ngắt quãng thậm chí là không sử dụng được.

Mở rộng và dễ dàng nâng cấp

Nâng cấp hoặc mở rộng mạng VoIP rất đơn giản. Có thể dễ dàng chuyển đổi sang gói VoIP cao hơn, thêm user, thêm số điện thoại mới trong vài phút và sử dụng ngay, dễ dàng đổi bộ định tuyến hay mẫu điện thoại mới hơn.

Trong khi đó việc mở rộng hệ thống PBX sẽ rắc rối và tốn kém hơn. Nếu đổi văn phòng doanh nghiệp cần xây dựng lại cơ sở hạ tầng PBX lại từ đầu và cần kỹ thuật viên có kinh nghiệm để thực hiện các thay đổi như thêm người dùng, thêm tính năng mới vào PBX vì không dễ thực hiện.

Tính linh hoạt

Tổng đài PBX kém linh hoạt vì bị ràng buộc với một hệ thống nhất định. Nếu muốn chuyển sang kiểu điện thoại hoặc nhà cung cấp khác thì có thể doanh nghiệp sẽ phải thay thế toàn bộ thiết bị của mình vì các kiểu máy hiện tại không tương thích.

Và với hệ thống VoIP, ta có thể có nhiều lựa chọn hơn như:

 • Có thể chọn bất kì chiếc điện thoại nào có tùy chọn VoIP
 • Nhân viên có thể xử lý các cuộc gọi trực tiếp từ ứng dụng máy tính hoặc điện thoại di động.

Độ tin cậy và bảo mật

Hệ thống PBX có độ tin cậy và an toàn cao vì sử dụng PSTN truyền thống (Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng) thay vì kết nối Internet nên hạn chế nguy cơ bị tin tặc tấn công. Hơn nữa PBX truyền thống có thể hoạt động ngay cả khi mất điện.

Vấn đề duy nhất ở PBX là lỗi phần cứng và trong trường hợp xảy ra sự cố nội bộ toàn bộ hệ thống có thể hệ thống sẽ ngừng hoạt động.

Công nghệ VoIP phụ thuộc vào nguồn điện, vì vậy khi mất điện sẽ không hoạt động được. Hơn nữa, công nghệ phụ thuộc rất nhiều vào kết nối Internet nên khi mạng không ổn định đều sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc gọi.

Hiện nay các nhà cung cấp VoIP liên tục cải thiện tăng cường sự an toàn cho công nghệ để ngăn chặn các tấn công như sử dụng mã hóa cuộc gọi, mật khẩu mạnh và tường lửa tốt… để tăng độ bảo mật và an toàn cao hơn.

Có cần hệ thống tổng đài cứng PBX cho VoIP hay không?

Doanh nghiệp không cần có hệ thống PBX để sử dụng VoIP vì chỉ cần kết nối internet và có điện thoại VoIP. Nếu doanh nghiệp đã có PBX thì có thể xem xét triển khai tổng đài ảo để dùng VoIP cho công ty.

Kết luận

PBX và VoIP đều có ưu và nhược điểm riêng như: Tổng đài PBX đáng tin cậy, bảo mật cao, có thể cung cấp các cuộc gọi chất lượng cao tuy nhiên việc thiết lập ban đầu và lắp đặt tốn kém. Mặt khác VoIP linh hoạt và dễ cải tiến cùng với giá cả duy trì thấp hơn, tuy nhiên hiệu suất VoIP phụ thuộc rất nhiều vào kết nối và đường truyền Internet.

Vì thế, tùy vào tình hình và nhu cầu của công ty để lựa chọn phương án dịch vụ tổng đài ip hợp lý. Liên hệ ngay với CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SỐ VIỆT NAM nếu bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn hỗ trợ, chúng tôi có cung cấp đa dạng các giải pháp dịch vụ tổng đài điện thoại doanh nghiệp của bạn.

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2023

  Dịch vụ tổng đài 1900 hiện nay được các doanh nghiệp sử dụng phổ biến nhằm chăm sóc khách và kết nối tới khách hàng tốt hơn, hiệu quả hơn. Nếu bạn đang có kế hoạch chuyên nghiệp hóa công việc chăm sóc khách hàng và tiết kiệm chi phí thông qua việc nâng cấp và sử dụng tổng đài 1900 hãy cùng dauso1900.vn hướng dẫn bạn cách đăng kí, chuẩn bị những giấy phép khi đăng ký tổng đài 1900.

Đăng ký sử dụng tổng đài 1900 cần những giấy phép gì?

Dịch vụ đầu số 1900 là dịch vụ mà đầu số chỉ có chức năng tiếp nhận cuộc gọi, không cho phép gọi ra. Doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ được chi trả lại một phần cước phát sinh của khách hàng gọi vào. Thích hợp cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh… dùng làm hotline dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng, bán hàng hoặc các chương trình thương mại, giải trí cung cấp nội dung … Đầu số 1900 là công cụ không thể thiếu đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp có lượng lớn khách hàng, cần có hệ thống trả lời tự động như tư vấn pháp luật, bất động sản, trung tâm thương mại,…

Để có thể đăng kí và sử dụng tổng đài đầu số 1900 trước hết bạn cần tìm đến đơn vị cung cấp uy tín, chất lượng và chuẩn bị sẵn các giấy tờ sau:

 • Giấy phép kinh doanh của đơn vị
 • Số điện thoại và Email đại diện để nhà cung cấp có thể thông báo các chương trình cũng như giá cước phí hàng tháng của doanh nghiệp.
 • Lựa chọn đầu số tổng đài mà doanh nghiệp muốn đăng kí
 • Thông tin tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký sử dụng tổng đài 1900/1800 cho doanh nghiệp

Sau khi đã chuẩn bị được đầy đủ giấy tờ, đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ tiến hành đăng kí sử dụng đầu số 1900/ 1800 với các bước sau:

Bước 1: Lựa chọn gói cước phù hợp

Bước 2: Lựa chọn đầu số cố định mà doanh nghiệp muốn dùng

Bước 3: Tạo dựng kịch bản lời chào ban đầu của tổng đài, phân chia và điều hướng cuộc gọi tới các phòng ban, từng bộ phận nhằm nhanh chóng tiếp nhận điện thoại từ khách hàng và có phản hồi nhanh nhất có thể.

Bước 4: Kích hoạt dịch vụ, kiểm tra và bàn giao hệ thống. Sau đó sẽ được chuyên viên hướng dẫn sử dụng và điều hành hệ thống tổng đài 1900/1800

Khi doanh nghiệp đã cung cấp đầy đủ thông tin, đơn vị cung cấp sẽ kích hoạt và thiết lập dịch vụ dựa vào yêu cầu kịch bản của doanh nghiệp. Tại công ty dịch vụ viễn thông số Việt Nam, quá trình hướng dẫn này sẽ diễn ra cho tới khi doanh nghiệp có thể vận hành linh hoạt, thuần thục các bước, nắm được hết các bước thì bước 4 này mới hoàn tất.

Đăng ký sử dụng đầu số tổng đài 1800/1900 không quá phức tạp, doanh nghiệp có thể tự đánh giá nhu cầu cũng như quy mô của đơn vị mình để lên kịch bản ngắn gọn, đầy đủ và bao gồm được hết các bộ phận.

Chi phí đăng ký tổng đài

Cước gọi đầu số 1900 cần chi phí khởi tạo ban đầu để hòa mạng. Sau đó là chi phí tổng đài ảo. Ngoài ra, bạn cần chi phí cho một số thiết bị đầu cuối để có thể thuận lợi nhận các cuộc gọi từ khách hàng.

 • Mỗi một đầu số sẽ có nhiều cước khác nhau tùy theo nhà mạng (Viettel, VNPT, FPT, SPT, VTC, GTEL…), mức cước sẽ có giá từ 1000đ/ 1 phút cho đến 8.000 đ/ 1 phút. Mức cước này là do đơn vị mua đầu số thỏa thuận với nhà mạng
 • Cách tính cước khi khách hàng gọi vào: theo Block 1 phút + 1 phút ( Ví dụ khách hàng gọi 10s thì sẽ được tính là 1 phút, gọi 1 phút 5s được tính là 2 phút )
 • Đơn vị đăng ký đầu số 1900 được nhà mạng chiết khấu là từ 20% => 40% trên cước phí gọi vào.

Trên đây dauso1900.vn đã hướng dẫn bạn cách đăng ký sử dụng tổng đài thương mại 1900/1800, những giấy phép cần thiết khi đăng ký sử dụng tổng đài 1900. Với những thông tin này, bạn nhanh chóng có được hệ thống tổng đài chuyên nghiệp nhất hiện nay. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về hệ thống tổng đài đặc biệt này, hãy liên hệ dauso1900.vn để được giải đáp

CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SỐ VIỆT NAM

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2022

  Để chọn được loại thép tốt, phù hợp với mức giá hợp lý để đảm bảo chất lượng cho công trình thì bạn cần nên lưu ý:

Tính toán số lượng thép cần mua

Cần xác định số lượng thép sẽ được sử dụng để từ đó lên kế hoạch cho chi phí, hạch toán ngân sách phải chuẩn bị dựa vào bảng Báo Giá Thép Xây Dựng Mới Nhất 2021 của chúng tôi cập nhật trên thị trường thép Việt Nam. Nếu không có thể dẫn đến tình trạng mua thừa hoặc thiếu gây ra sự lãng phí hoặc làm gián đoạn đến quá trình thi công công trình

Chọn loại thép phù hợp

Chọn loại thép xây dựng phù hợp với tính chất công trình, mục đích sử dụng hay điều kiện môi trường và khí hậu ở nước ta.

So sánh giá thành giữa các nhà cung cấp

Nên có sự so sánh giá thép ở các đại lý cung cấp thép xây dựng khác nhau để chọn mua được mức giá tốt nhất nhằm tiết kiệm tối đa chi phí. Tuy nhiên không nên có tâm lý ham rẻ mà chọn mua những loại thép có chất lượng kém gây ảnh hưởng đến độ bền công trình.

Mua thép có thương hiệu uy tín

Trên thị trường có rất nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh vật liệu thép với nhiều chất lượng và giá thành khác nhau. Bạn cần lựa chọn thương hiệu có được sự đánh giá cao từ người dùng.

 

Chọn mua tại đại lý uy tín

Tại sao lại cần có việc này. Việc mua thép ở địa chỉ tin cậy sẽ đảm bảo rằng đó là sản phẩm được phân phối chính hãng từ thương hiệu bạn lựa chọn. Với sản phẩm thép được thanh bình htc phân phối chính hãng bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá thành

5 loại thép dùng nhiều nhất cho xây dựng công trình

1. Thép hộp

Thép hộp là loại thép có hình khối rỗng ruột, phổ biến với hai loại là thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm, được thiết kế với hai kiểu dáng là thép hộp vuông và thép hộp chữ nhật nhằm mục đích phù hợp với đặc điểm kiến trúc của từng công trình cũng như các mục đích sử dụng khác nhau.


Thép hộp đen có bề mặt đen bóng, độ chịu lực tốt nên được ứng dụng nhiều vào trong lĩnh vực xây dựng kết cấu dầm thép,  côp pha, làm khung và nền móng các tòa nhà,… Trong lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp thép hộp đen cũng được dùng để làm khung sườn xe ô tô, cáp điện thang máy,…

Thép hộp đen có nhược điểm là do không có lớp mạ kẽm bên ngoài nên dễ bị rỉ sét hay ăn mòn khi tiếp xúc với môi trường có độ ẩm hoặc lượng axit cao. Vì vậy mà các công trình công cộng như cột đèn chiếu sáng, trụ điện hay biển quảng cáo,… sẽ thường chọn loại thép hộp mạ kẽm để hạn chế sự rỉ sét và mài mòn, đảm bảo tính mỹ quan cho công trình.

2. Thép ống

Cũng như thép hộp, thép ống có cấu trúc rỗng ruột, được sản xuất dưới dạng thép ống đen và thép ống mạ kẽm với các hình dạng như thép ống tròn, thép ống hình oval,…có các kích thước đường kính khác nhau.


Thép ống có khả năng chịu lực tốt. Lớp mạ kẽm bên ngoài làm tăng khả năng chống bào mòn và rỉ sét khi lắp đặt trong môi trường ẩm ướt.

Thép ống mạ kẽm được sử dụng phổ biến trong các công trình làm đường ống dẫn nước, dẫn dầu hay khí thải ở các khu công nghiệp, dùng để lắp đặt các công trình nhà thép tiền chế, hệ thống giàn giáo để phục vụ cho quá trình xây dựng.

3. Thép dây

Thép dây hay thép cuộn có bề mặt trơn nhẵn hoặc có gân, được cuộn thành những cuộn lớn với trọng lượng trung bình khoảng 200kg/cuộn – 459kg/cuộn.


Thép cuộn có tính bền và khả năng chịu lực tốt, được ứng dụng nhiều vào trong ngành công nghiệp như sử dụng để làm nguyên liệu sản xuất dây thép buộc, đinh, ốc vít, bu lông,… Ngoài ra thép dây còn được dùng làm tường rào, lưới thép, thi công xây dựng các công trình nhà ở dân dụng…

4. Thép tấm

Thép tấm là loại thép có hình dạng theo từng miếng, có độ cứng và độ bền cao với khả năng chịu lực tốt.

Thép tấm còn được phân chia thành hai loại chủ yếu là thép tấm cán nóng và thép tấm cán nguội.

Thép tấm cán nóng là loại phôi thép được cán mỏng bằng máy cán nóng ở nhiệt độ hơn 1000 độ C, có màu xanh đen đặc trưng. Thép tấm cán nóng được ứng dụng trong gia công cơ khí, đóng tàu, cán xà gồ hoặc trong ngành công nghiệp xe hơi, là nguyên liệu sản xuất tôn lợp mái,… Đây là loại thép dễ dàng bảo quản ở các điều kiện khác nhau mà không lo sợ sự ảnh hưởng từ môi trường.


Ngược lại thép tấm cán nguội được cán thành tấm ở nhiệt độ thường. Trong quá trình cán, người ta thường sử dụng thêm nước dung môi để điều chỉnh nhiệt độ về nhiệt độ phòng hoặc có sự chênh lệch không đáng kể. Thép tấm cán nguội  có hình thức đẹp, bề mặt luôn có độ bóng cao và các mép biên rất gọn gàng. Tuy nhiên, loại thép cán nguội cần phải để ở những nơi có mái che và đặt cách mặt đất tối thiểu 30cm.

Thép tấm cán nguội là nguyên liệu để sản xuất thép ống, đồ gia dụng, nội thất và công trình xây dựng dân dụng.

5. Thép thanh

Thép thanh dạng hình trụ với kết cấu thanh dài, có độ dẻo dai và độ dãn dài tốt, gồm hai loại là thép thanh tròn trơn hoặc thép thanh vằn.

Thép thanh tròn trơn có bề mặt trơn nhẵn, còn  trên thân thép thanh vằn có những vằn được đúc nổi, có độ cứng tốt, độ bền cao nên được ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng cốt thép, bê tông, cao ốc văn phòng, cầu đường hay các công trình thủy điện,…


Trên đây là những lưu ý khi chọn thép xây dựng và các loại thép phổ biến nhất trong xây dựng, mong rằng các chủ đầu tư cũng như người tiêu dùng sẽ chọn lựa được loại thép phù hợp với công trình cùng chất lượng đảm bảo và mức giá hợp lý nhất.

Địa chỉ liên hệ đại lý thép xây dựng uy tín:

Địa chỉ: Số 109, Ngõ 53 Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà nội

Điện thoại: (+84)43877 1887 - Fax: (+84)43655 8116

Hotline: 0913239536 - 0913239535

Website: www.thanhbinhhtc.com.vn